סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב מאושרת על-ידי משרד החינוך.
סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב, שאושרה על ידי משרד החינוך, הוערכה מדגמית על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה. סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב מופעלת על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בהתאם לתנאי השימוש הקבועים בה. התכנים פותחו על ידי מומחי המחלקה ("בדיקת צוות פטל") ועל ידי מורים ("בדיקת עמיתים"). בנוסף, סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב כוללת הצעות של מורים לפעילויות שונות ("מורים מציעים") וקישורים לאתרים חיצוניים נבחרים. האחריות על התכנים בסביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב היא של המחלקה להוראת המדעים ו/או של כותבי התכנים, ו/או של האתר החיצוני, לפי העניין, כמפורט בתנאי השימוש. מומלץ להפעיל שיקול דעת בהחלטה כיצד לעשות שימוש בתכנים השונים ולקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר. לצורך קידום הוראת המדעים בישראל, חוקרי המחלקה להוראת המדעים עושים שימוש מחקרי בנתונים המצטברים בסביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב והכל בהתאם לכללי אתיקה רלוונטיים ומדיניות הפרטיות של האתר.

התחברות
לפטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב!

יצירת חשבון חדש!
סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב מאושרת על-ידי משרד החינוך.
סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב, שאושרה על ידי משרד החינוך, הוערכה מדגמית על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה. סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב מופעלת על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בהתאם לתנאי השימוש הקבועים בה. התכנים פותחו על ידי מומחי המחלקה ("בדיקת צוות פטל") ועל ידי מורים ("בדיקת עמיתים"). בנוסף, סביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב כוללת הצעות של מורים לפעילויות שונות ("מורים מציעים") וקישורים לאתרים חיצוניים נבחרים. האחריות על התכנים בסביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב היא של המחלקה להוראת המדעים ו/או של כותבי התכנים, ו/או של האתר החיצוני, לפי העניין, כמפורט בתנאי השימוש. מומלץ להפעיל שיקול דעת בהחלטה כיצד לעשות שימוש בתכנים השונים ולקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר. לצורך קידום הוראת המדעים בישראל, חוקרי המחלקה להוראת המדעים עושים שימוש מחקרי בנתונים המצטברים בסביבת פטל מדע וטכנולוגיה בחט"ב והכל בהתאם לכללי אתיקה רלוונטיים ומדיניות הפרטיות של האתר.